Aktualności
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016
piątek, 27 lutego 2015 12:09

Informacja o rekrutacji do klas pierwszych

   w roku szkolnym 2015/2016


1. W roku szkolnym 2015/2016 Technikum Nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
bierze udział w rekrutacji   elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się
na stronie www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox)


2. Technikum Nr 2 kształci absolwentów gimnazjum w zawodzie:
 - technik usług fryzjerskich
 - technik mechanik
 - technik mechatronik
 - technik analityk
 - technik ochrony środowiska

3. Nauka w technikum trwa 4 lata.

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 kształci młodzież w zawodach zgodnie
z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego i prowadzi nabór do klas o następujących
profilach:
- fryzjer,
- klasa wielozawodowa – kształci w następujących zawodach: Fryzjer,
Cukiernik, Piekarz, Stolarz, Krawiec, Mechanik poj. samochodowych,
Tapicer, Elektromechanik poj. samochodowych, Murarz – tynkarz,
Kamieniarz, Betoniarz – zbrojarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, Elektromechanik, Blacharz samochodowy, Elektryk, Wędliniarz,
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter – elektronik, Kucharz,
Sprzedawca, Ogrodnik, Fotograf, Lakiernik, Ślusarz, Operator obrabiarek
skrawających, Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Kowal.

oraz w innych zawodach, w których uczeń znajdzie praktyczną naukę zawodu.

- klasa dwuzawodowa – kształcić będzie w zawodach: operator obrabiarek
skrawających i ślusarz
(klasa zostanie utworzona w przypadku pełnego naboru na
obydwa zawody)(uczniowie kształcący się w tych zawodach zajęcia praktyczne
odbywać będą w Centrum Kształcenia Praktycznego).
- ślusarz - rekrutacja do tej klasy odbywa się w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
w Gliwicach natomiast zajęcia od 01 września 2015r. będą odbywały się w budynku GCE,
ul. Okrzei 20
 - klasa dwuzawodowa - kształcić będzie w zawodach: mechanik - monter maszyn
i urządzeń i elektromechanik
- rekrutacja do tej klasy odbywa się w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Gliwicach natomiast zajęcia od 01 września 2015r. będą odbywały się w budynku GCE, ul. Okrzei 20

  Szczegółowe zasady rekrutacji do ZSZSzkoły Dla Dorosłych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego


1. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
- 3 lata, po gimnazjum; rozszerzenie ogólne
- 2 lata, po zasadniczej szkole zawodowej; rozszerzenie ogólne
2. Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 2
- technik usług pocztowych i finansowych (1 rok, po szkole średniej)
- technik administracji (2 lata, po szkole średniej)

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej , w soboty i niedziele w godz. od 8:00 do 15:00.

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

w zawodach na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
- fryzjer (A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)
- sprzedawca (A18 Prowadzenie sprzedaży)
- operator obrabiarek skrawających (M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających)
- ślusarz (M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)
- mechanik-monter maszyn i urządzeń (M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
na poziomie Technikum:
- technik usług fryzjerskich (A23 Projektowanie fryzur)
- technik handlowiec (A22 Prowadzenie działalności handlowej)
- technik mechanik (M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń)

UWAGA !
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się, co najmniej 20 kandydatów.
Wszelkich informacji udziela sekretariat CKU (pokój nr 218) tel. (0 32) 231-35-76 Wew. 226
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie CKU


 

 
FIZYKA W PRAKTYCE!

I LO w Gliwicach to organizator konkursu o nazwie "FIZYKA W PRAKTYCE", który odbył się
20 lutego 2015 r. Celem konkursu było zbudowanie przez uczestników wieży o wysokości
min. 40 cm, która musi przejść próbę obciążeniową. Do budowy wieży uczniowie mogli
wykorzystać: sztywne słomki, agrafki, papierową taśmę maskującą.
Przedstawiciele GCE: TYMOTEUSZ MAREK I NIKOLAS DANHOLF z klasy 4b oraz
KRZYSZTOF BOROWY z klasy 2b zajęli zaszczytne 1. miejsce - ich mozolnie zbudowana
wieża wytrzymała obciążenie 800g. Nasi Uczniowie pokonali ponad 20 zespołów
reprezentujących  szkoły z powiatu gliwickiego.
Uczniowie udowodnili, iż dobry pomysł i precyzja wykonania zadania mogą przynieść sukces.
Serdecznie gratulujemy!!!


 

 
KONKURS PRZYRODNICZY EUREKA

Znamy już wyniki konkursu przyrodniczego "EUREKA" odbywającego się w naszej szkole.
Wzięli w nim udział Uczniowie ze wszystkich klas Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
o różnych profilach. Wszyscy mieli jednakowe szanse zwyciężyć, gdyż pytania dotyczyły
zakresu wiedzy z biologii, geografii , chemii i fizyki - każdy mógł się wykazać w swojej
ulubionej dziedzinie nauki.
Niekwestionowanym wygranym okazał się MATEUSZ WOZIŃSKI z klasy 3c,który najwięcej
punktów otrzymał z chemii, 2. miejsce zajęła Wiktoria Ciszek z klasy 2c, ale jej ulubioną nauką
okazała się geografia, natomiast 3 miejsce zajął Rafał Machalica z klasy 1c, dla którego biologia
i chemia to przedmioty godne uwagi.
Wszystkim Uczniom dziękujemy za udział a laureatów zapraszamy po odbiór nagród!

 


 

 
„Twoje dane – twoja sprawa."

O programie.

List GIODO 2015.

Obchody DODO w Gliwicach.


 

 
Ferie w GCE


 

 
Szkolenie CLIL w Londynie

Właśnie zakończyło się pierwsze z dziesięciu zaplanowanych szkoleń w ramach realizowanego
w naszej szkole programu Erasmus Plus.
W dniach od 19 do 30 stycznia 2015 r. nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Bul
uczestniczył w zajęciach organizowanych przez International House College w Londynie.
Szkolenie dotyczyło Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego. Stanowiło
także doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi
nauczycielami z Unii Europejskiej.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć na facebooku.


 

 
Nasz stypendysta

13 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie stypendystów Prezesa Rady Ministrów
z zastępcą prezydenta Gliwic Panem Krystianem Tomalą i naczelnikiem Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach Panem Mariuszem Kucharzem.
Wśród wyróżnionych stypendium znalazł się Uczeń naszej szkoły Dominik Olejniczak
z klasy 2 c/e.
Gratulujemy!


 

 
Dzień radości. Dzień Maturzysty!

21 stycznia 2015 r. był niezwykły, wyjątkowy, niezapomniany. Górnośląskie Centrum
Edukacyjne opanowali strażacy, postacie z bajek i filmów, mandaryni, zakonnice, wróżki,
królewny, książę z bajki, cyganki, diabły oraz inne niezwykle kolorowe i oryginalnie ubrane
postacie. To Dzień Maturzysty w GCE! Był konkurs na najlepsze przebranie, wspólne
śpiewanie i ... polonez! W auli, na korytarzu, na parterze, na piętrze.
Tak GCE przygotowuje się do najważniejszej imprezy - Studniówki 2015!


 

 
Podsumowanie I semestru. Zebranie z Rodzicami.
Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie podsumowujące klasyfikację uczniów klas
pierwszych, drugich i trzecich w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Odbędzie się ono we wtorek 27 stycznia 2015 r. o godzinie 17.30.

Na parterze szkoły zamieszczony będzie harmonogram - zestawienie klas, nazwisk
Wychowawców oraz sal, w których odbędą się zebrania z Rodzicami.