Aktualności
Podsumowanie Konkursu Recytatorskiego XV Ligi Gimnazjalnej o Puchar Przechodni Prezydenta Gliwic
27 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00 rozpoczął się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
Konkurs
Recytatorski w ramach XV Ligi Gimnazjalnej. Tematem przewodnim była miłość.
Nasi Goście, czarując jury słowem, zaprezentowali na scenie GCE różne odcienie miłości.
Usłyszeliśmy m.in. teksty Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Ludwika Jerzego Kerna,
Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej i, oczywiście hymn o miłości świętego Pawła.
A oto wyniki konkursu:
I miejsce Marta Prochota z Gimnazjum nr 15 w Gliwicach,
II miejsce Karolina Mateja również z Gimnazjum nr 15 w Gliwicach, Opiekunem obydwu Uczennic
jest Pani Agnieszka Smołka,
III miejsce Kinga Sztenger Gimnazjum nr 8 w Gliwicach (Opiekun Katarzyna Podraza-Warzecha);
drużynowo
I miejsce Gimnazjum nr 15 w Gliwicach
II miejsce Gimnazjum w Rudzińcu
III miejsce Gimnazjum nr 7 w Gliwicach oraz Gimnazjum nr 8 w Gliwicach.
Gratulujemy!
I zapraszamy na podsumowanie XV Ligi Gimnazjalnej o Puchar Przechodni Prezydenta
Gliwic - uroczysta Gala odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. o godzinie 14.00 w auli
Górnośląskiego centrum Edukacyjnego przy ulicy Okrzei 20 w Gliwicach.

 
 
Współpraca z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. „Dzień MIN”
22 kwietnia 2015 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki
Śląskiej w Gliwicach odbył się Dzień Mechatroniki i Nanotechnologii („Dzień MIN”).
W konferencji otwartej uroczyście przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Pana Profesora Arkadiusza Mężyka wzięła udział klasa 1b
technikum mechatronicznego wraz z Opiekunem Romanem Sową.
Cykl wykładów okazał się niezwykle inspirującym uzupełnieniem lekcji.
 
 

 
 
Drukarki przyszłości
W Muzeum Techniki mieszczącym się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się kolejna
edycja wydarzenia inżynierskiego z cyklu CAxInnovation, którego tytuł „Pokaz zastosowań
druku 3D” stał się myślą przewodnią. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie tematyki
druku 3D oraz usystematyzowanie związanych z nim zagadnień. Druk 3D coraz intensywniej
wkracza do naszej codzienności. To nie tylko różne technologie i drukarki, ale również różne
materiały oraz kolejne coraz liczniejsze dziedziny zastosowań, na przykład w medycynie
(konstruowanie endoprotez).
24 kwietnia 2015 r. byliśmy tam i my. Jak było, zobaczcie sami.

 
 
GCE gospodarzem turnieju piłki nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych

27 kwietnia nasza szkoła po raz kolejny była organizatorem turnieju piłki nożnej halowej dla
uczniów szkół gimnazjalnych o Puchar Dyrektora GCE.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn ( gimnazjum nr 7, gimnazjum nr 17, gimnazjum nr 10,
gimnazjum dwujęzyczne z Brzezinki, gimnazjum nr 2, gimnazjum nr 14, gimnazjum nr 11).
Po rozegraniu 21 spotkań najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja gimnazjum nr 7
z Gliwic. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio drużyny reprezentujące gimnazjum nr 10 oraz
gimnazjum nr 14.
Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za udział w imprezie
i zapraszamy ponownie za rok.

 


 

 
Z nostalgią i łezką w oku
24 kwietnia 2015 r. rozstaliśmy się z tegorocznymi Absolwentami technikum oraz Słuchaczami
liceów dla dorosłych. Były słowa podziękowań, kwiaty i deklaracje na przyszłość. Naszą
uroczystość zaszczycili Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego
Pan Profesor Arkadiusz Mężyk oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
profesor Krzysztof Barbusiński.

Dziękujemy za przemiłe chwile spędzone w murach GCE oraz wspaniałe wspomnienia.
I trzymamy kciuki podczas życiowych egzaminów!


 

 
Warsztaty "Pytanie o zagładę"

Dnia 21 kwietnia 2015 r. odbyły się warsztaty "Pytanie o zagładę" na terenie Obozu Auschwitz-Birkenau,
w którym uczestniczyli uczniowie klas: 1f, 1Az, 1Cz, 1Bz, 4d. Wyjazd miał charakter
interdyscyplinarny z udziałem uczniów z technikum z ulicy Kozielskiej. Organizatorem
przedsięwzięcia była Pani Dagmara Leś - nauczyciel historii Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.
W czasie warsztatów młodzież miała możliwość aktywnie uczestniczyć w odkrywaniu przeszłości,
co pozwoliło Uczniom ukształtować światopogląd i zrozumieć trudne wydarzenia, które miały miejsce
na terenie Obozu kilkadziesiąt lat temu.


 

 
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Informacja o rekrutacji do klas pierwszych

   w roku szkolnym 2015/2016


1. W roku szkolnym 2015/2016 Technikum Nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
bierze udział w rekrutacji   elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się
na stronie www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox)


2. Technikum Nr 2 kształci absolwentów gimnazjum w zawodzie:
 - technik usług fryzjerskich
 - technik mechanik
 - technik mechatronik
 - technik analityk
 - technik ochrony środowiska

3. Nauka w technikum trwa 4 lata.

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 kształci młodzież w zawodach zgodnie
z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego i prowadzi nabór do klas o następujących
profilach:
- fryzjer,
- klasa wielozawodowa – kształci w następujących zawodach: Fryzjer,
Cukiernik, Piekarz, Stolarz, Krawiec, Mechanik poj. samochodowych,
Tapicer, Elektromechanik poj. samochodowych, Murarz – tynkarz,
Kamieniarz, Betoniarz – zbrojarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, Elektromechanik, Blacharz samochodowy, Elektryk, Wędliniarz,
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter – elektronik, Kucharz,
Sprzedawca, Ogrodnik, Fotograf, Lakiernik, Ślusarz, Operator obrabiarek
skrawających, Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Kowal.

oraz w innych zawodach, w których uczeń znajdzie praktyczną naukę zawodu.

- klasa dwuzawodowa – kształcić będzie w zawodach: operator obrabiarek
skrawających i ślusarz
(klasa zostanie utworzona w przypadku pełnego naboru na
obydwa zawody)(uczniowie kształcący się w tych zawodach zajęcia praktyczne
odbywać będą w Centrum Kształcenia Praktycznego).
- ślusarz - rekrutacja do tej klasy odbywa się w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
w Gliwicach natomiast zajęcia od 01 września 2015r. będą odbywały się w budynku GCE,
ul. Okrzei 20
 - klasa dwuzawodowa - kształcić będzie w zawodach: mechanik - monter maszyn
i urządzeń i elektromechanik
- rekrutacja do tej klasy odbywa się w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Gliwicach natomiast zajęcia od 01 września 2015r. będą odbywały się w budynku GCE, ul. Okrzei 20

  Szczegółowe zasady rekrutacji do ZSZSzkoły Dla Dorosłych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego


1. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
- 3 lata, po gimnazjum; rozszerzenie ogólne
- 2 lata, po zasadniczej szkole zawodowej; rozszerzenie ogólne
2. Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 2
- technik usług pocztowych i finansowych (1 rok, po szkole średniej)
- technik administracji (2 lata, po szkole średniej)

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej , w soboty i niedziele w godz. od 8:00 do 15:00.

 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

w zawodach na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
- fryzjer (A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)
- sprzedawca (A18 Prowadzenie sprzedaży)
- operator obrabiarek skrawających (M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających)
- ślusarz (M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)
- mechanik-monter maszyn i urządzeń (M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
na poziomie Technikum:
- technik usług fryzjerskich (A23 Projektowanie fryzur)
- technik handlowiec (A22 Prowadzenie działalności handlowej)
- technik mechanik (M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń)

UWAGA !
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się, co najmniej 20 kandydatów.
Wszelkich informacji udziela sekretariat CKU (pokój nr 218) tel. (0 32) 231-35-76 Wew. 226
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie CKU


 

 
Zapraszamy

Absolwentów szkół młodzieżowych

    i szkół dla dorosłych

       zapraszamy na uroczystość

       zakończenia roku szkolnego

w piątek 24 kwietnia o godzinie 12:00


 

 
Lekcja historii

21 kwietnia 2015 r. uczniowie klas 1a/e,1b,1c pod opieką p. K.Ruman, p. S Świerczek i
p. P. Uniowskiego wzięli udział w wycieczce przedmiotowej z historii do Oświęcimia.
Celem było zapoznanie się z miejscem, które stało się symbolem Holocaustu i nazistowskich
zbrodni. Spotkanie z wielką tragedią ludzkości, która rozegrała się na terenie hitlerowskiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau poruszyło serca wszystkich.