Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach

20 listopada 2017 roku Pani Bogumiła Kluszczyńska – Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Edukacyjnego w Gliwicach poprowadziła konferencję inaugurującą Europejski Tydzień
Umiejętności Zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach pod
patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Pana Zygmunta Frankiewicza.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Pan Krystian Tomala - Zastępca Prezydenta Miasta
Gliwice, Pan Jacek Tarkota - Dyrektor Delegatury Gliwice Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Pani Bogna Dobrakowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, Pan Andrzej Zarzycki
- Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, Pan Wiesław Jabłoński
– Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, Pani Zofia Trzeszkowska-Nowak
- Przewodnicząca Rady Osiedla Zatorze, Pan Wiesław Golec - zastępca Przewodniczącego Rady
Osiedla Zatorze oraz Dyrektorzy gliwickich szkół.
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej
z 2016 roku, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Służyć ma temu
zorganizowanie szeregu spotkań, podczas których uczestnicy mieli możliwość zaprezentować
rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora.
Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, przystępując do realizacji działań w ramach projektu
pod hasłem „Odkryj swój talent” przygotowało szereg warsztatów: mechatronicznych,
mechanicznych, chemicznych, fryzjerskich, analizy kolorystycznej dla uczniów gimnazjów i siódmych
klas szkół  podstawowych. Udział w warsztatach był dla nich atrakcyjną formą odkrycia własnych
talentów i predyspozycji zawodowych. W dniach 21-24 listopada br. w warsztatach uczestniczyło
343 uczniów z 11 gliwickich szkół.
Koordynatorami obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w szkole były panie:
Katarzyna Koprowicz, Tatiana Müller- Olszak oraz Alicja Chmielewska, opiekę nad uczniami odbywającymi
warsztaty objęli nauczyciele GCE: Pani Jolanta Łagan, Pani Józefa Wójcik, Pani Izabela Kocieniewska,
Pani Monika-Marchewka Czech, Pani Agnieszka Drozd, Pani Ewa Mierzwa, Pani Anna Podsiadło,
Pan Paweł Sygit, Pan Piotr Maliszewski, Pan Wojciech Warzecha, Pan Bogusław Konopka oraz
uczniowie klas: 4b, 4a, 3b, 3c, 3f, 2b, 2c.
Dziękujemy wszystkim Gościom za udział w warsztatach, a nauczycielom i uczniom szkoły
za zaangażowanie realizację działań w ramach Festiwalu Umiejętności „Odkryj swój talent”
Europejskiego Tygodnia umiejętności Zawodowych.