Ogłoszenie: darmowe szkolenie energetyczne

Po raz kolejny dla członków naszego szkolnego koła pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich organizujemy darmowe szkolenie energetyczne
.
Zajęcia rozpoczynają się w dniu 8.12.2017 r. od 15.30 oraz 9.12.2017 o 8.00. Po tych zajęciach
o godzinie 14.00 odbędzie się egzamin. Opłatę egzaminacyjną należy uiścić na konto:
62 1140 2004 0000 3902 7696 3391; Grupa Silesia Szkolenia.
W tytule przelewu należy KONIECZNIE wpisać: EGZAMIN ENERGETYCZNY NAZWISKO IMIĘ GCE.
Dowody wpłaty proszę dostarczyć w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 7.12.2017 r.
do sekretariatu CKP lub opiekuna Szkolnego Koła SIMP pana Wojciecha Warzechy.