OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ODiDZ realizuje kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów
młodocianych pracowników uczęszczających do oddziałów wielozawodowych zasadniczych
szkół zawodowych.
Dokształcanie w ośrodku odbywa się w formie turnusów kursowych.

Obecnie w naszej placówce prowadzimy kształcenie w zawodach:

Blacharz samochodowy
 
Cieśla
 
 Cukiernik
 
 Elektromechanik
 
 Elektryk
 
Elektromechanik pojazdów samochodowych
 
Fryzjer
 
Fotograf
 
Kamieniarz
 
Kucharz
 
Lakiernik
 
Mechanik monter maszyn i urządzeń
 
Mechanik pojazdów samochodowych
 
Monter konstrukcji budowlanych
 
Murarz-Tynkarz
 
Monter siec, instalacji i urządzeń sanitarnych
 
Monter elektronik
 
Operator obrabiarek skrawających
 
Ogrodnik
 
Piekarz
 
Sprzedawca
 
Stolarz
 
Ślusarz
 
Tapicer

Wędliniarz