Kierownik szkolenia praktycznego - mgr  Beata Zabuga

Kontakt:

Osobisty: pokój 106a  (I piętro - obok pokoju nauczycielskiego)

Telefoniczny: 32 231 35 76 wew. 228

Dyżury Kierownika Szkolenia Praktycznego:

poniedziałek

 11:50 - 13:25 (lekcja 5, 6)

wtorek

 11:50 - 12:25 (lekcja 5)

środa

11:50 - 15:05 (lekcja 5, 6, 7, 8)

czwartek

14:20 - 15:05 (lekcja 8)

 Przydatne dokumenty do pobrania

wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

zaświadczenie o kontynuacji praktycznej nauki zawodu

deklaracja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (uczeń/absolwent)

 Przydatne linki

Związek Rzemiosła Polskiego

Izba Rzemieślnicza w Katowicach

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie