CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


 
 
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH – ZAOCZNE:
 
NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 DLA DOROSŁYCH - KLASA VII i VIII
NAUKA TRWA 4 SEMESTRY
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
 
Kształcenie odbywa się w formie wieczorowej;
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- 3 lata po gimnazjum; rozszerzenie ogólne
- 2 lata po zasadniczej szkole zawodowej; rozszerzenie ogólne
 
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR2
-technik usług pocztowych i finansowych
-technik administracji
-technik teleinformatyki
-technik BHP
-technik rachunkowości