OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH

W laboratorium chemicznym z zakresu:

 • chemii ogólnej i nieorganicznej
 • chemii organicznej
 • analizy wody
 • pracowni mikroskopowej

Rozbudowane zaplecze techno-dydaktyczne pozwala realizować szereg bloków tematycznych,
zarówno w formie wykładów popartych doświadczeniami, jak i indywidualnych ćwiczeń
praktycznych wykonywanych przez ucznia zgodnie z przedstawioną ofertą programową
z dziedziny chemii i ochrony środowiska:

 • badanie właściwości nieorganicznych związków chemicznych (tlenków, kwasów,
  wodorotlenków, soli),
 • badanie właściwości organicznych związków chemicznych (węglowodorów, alkoholi
  i fenoli, kwasów karboksylowych, aldehydów, amin i in.),
 • badanie przebiegu reakcji chemicznych,
 • otrzymywanie związków chemicznych,
 • analiza składu związków chemicznych,
 • uzdatnianie wody,
 • analiza żywności, badań analitycznych z zakresu chemii kosmetycznej i farmaceutycznej.

W trakcie zajęć uczniowie mogą nabyć umiejętności z zakresu:

 • rozpoznawania i zastosowania sprzętu laboratoryjnego,
 • podstaw techniki laboratoryjnej, np. ważenie na wagach technicznych i laboratoryjnych,
 • działania i obsługi aparatów i przyrządów do pomiaru wielkości fizykochemicznych,
  wykorzystywanych w analizie instrumentalnej,
 • różnych metod uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • analiz kosmetyków, żywności i leków.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych, wykraczających poza w/w tematykę,
według indywidualnych potrzeb, np. w ramach przygotowania uczestników olimpiad, konkursów
i egzaminu maturalnego.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się z wykorzystaniem stanowisk pracy wyposażonych w niezbędny
sprzęt i odczynniki chemiczne.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 231 35 76 wew. 243
i drogą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Po wcześniejszej rezerwacji zajęcia można realizować w następujących dniach:
           środa od 8.00 do 14.00
           czwartek od 9.00 do 15.00
W miesiącach maju i czerwcu będziemy dysponowali dodatkowymi terminami.

Do pobrania: