EUROPEJSKI PROJEKT MOBILNOŚCI POWER. MARTINA FRANCA, WŁOCHY

Uczniowie klasy 3b oraz 3c kształcący się w zawodzie technik mechatronik, jak również grupa Uczennic z klasy 3a uczących się w zawodzie technik analityk biorą udział w europejskim projekcie mobilności „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” umożliwiającym odbycie praktyk w malowniczym miasteczku na południu Włoch o nazwie Martina Franca. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER i
finansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Dzisiaj, tj. 29 kwietnia 2019 r. Uczniowie rozpoczęli praktyki, które potrwają 4 tygodnie. Uczniowie zostali zapoznani z miejscem pracy oraz z zakresem obowiązków, jakie będą wykonywać. Możliwość skorzystania z praktyki poza granicami kraju daje Uczniom szansę nabycia nie tylko  praktycznej i zawodowej wiedzy, ale również stanowi świetną okazję na rozwinięcie umiejętności językowych. Dodatkową atrakcją są wycieczki pozwalające na zwiedzanie atrakcyjnych miejsc znajdujących się w okolicy, poznanie ich historii oraz zetkniecie się z kulturą Włoch.
Uczniowie pod opieką Barbary Kostki oraz Anny Sieńko mieszkają w miejscowości Martina Franca, które jest starym i malowniczym miejscem otoczonym kamiennymi murami, pomiędzy którymi znajdują się bramy prowadzące do placów i wąskich uliczek. Największym placem miejskim jest Piazza di Roma, miejsce spotkań mieszkańców i turystów.
Zobaczcie sami!