POWER - europejskie praktyki

16 października 2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące realizacji w GCE projektu europejskich mobilności. Uczestniczyli w nim beneficjenci mobilności 2019 oraz uczniowie i uczennice klas trzecich w kształcący się w zawodach technik analityk i technik mechatronik, którzy w tym roku szkolnym wyjadą na zagraniczne praktyki. Pani Dyrektor Bogumiła Kluszczyńska wręczyła uczestnikom I grupy dokumenty Europass. Obejrzeliśmy pokaż śladów z wyjazdu do Włoch. Odbył się także krótki konkurs wiedzy o Włoszech - kraju docelowym mobilności.