Międzynarodowy egzamin w GCE


Po raz kolejny nasza szkoła przy współpracy z Opel Manufacturing Poland oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK zorganizowała i przeprowadziła egzamin potwierdzający kompetencje zawodowe na poziomi europejskiej ramy kwalifikacyjnej w zawodzie mechatronik.
Nasza trzecia klasa "oplowska" przystąpiła w dniu 24 października 2019 r.do egzaminu z części pisemnej.
Egzamin ma charakter międzynarodowy, organizowany jest w wielu krajach na świecie. Podstawą do przygotowania egzaminu są oczekiwania dużych międzynarodowych koncernów branży mechatronicznej.