Utalentowani uczniowie klas pierwszych na scenie GCE!

Występy wokalne, taneczne, aktorskie to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowali dla nas uczniowie klas pierwszych Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach podczas konkursu na najbardziej utalentowaną klasę pierwszą GCE. Konkurs, jak co roku, towarzyszył uroczystości ślubowania klas pierwszych.
23 października 2019 r. uczniowie najmłodszego rocznika w szkole, złożyli ślubowanie na sztandary, tym samym stając się już oficjalnie uczniami naszej szkoły. Wzruszający moment powtarzania słów przyrzeczenia, wspólnie odśpiewany hymn, już na zawsze zapisał się w historii, pamięci i sercach.
Wiele emocji towarzyszyło również części artystycznej, podczas której uczniowie klas pierwszych prezentowali swoje talenty: taneczne, wokalne, aktorskie. Ze względu na znaczącą ilość klas pierwszych w naszej szkole, uroczystość odbyła się w dwóch turach: dla uczniów klas I po szkole podstawowej oraz dla absolwentów gimnazjum.
Jury miało wiele pracy przy ocenianiu umiejętności poszczególnych klas. Ostatecznie zdecydowało o przyznaniu następujących nagród (po szkole podstawowej):
I miejsce klasa 1bps, II miejsce klasa 1cps, III miejsce klasa 1Azp. Specjalne wyróżnienie w uznaniu pamięciowego opanowania tekstu otrzymał uczeń Dawid Wieczorek za wiersz "Żuraw i czapla" po śląsku.
Wśród klas pierwszych - absolwentów gimnazjum wyniki prezentują się następująco:
I miejsce klasa 1Azg, II miejsce klasa 1cg, III miejsce klasa 1bg. Wyróżnienie -  nagrodę publiczności otrzymał uczeń Nikodem Kłosowski - za ogromne poczucie humoru, improwizację oraz ogrom niezapomnianych wrażeń, których dostarczył publiczności swoim występem.

Serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy Jury za pracę, wszystkim za wspólną zabawę, uczniom z Samorządu Szkolnego pod opieką pani Katarzyny Ruman za przygotowanie oraz profesjonalne prowadzenie imprezy, uczniom z klasy 3a  za obsługę dźwięku.
Witamy pierwsze klasy - już oficjalnie! - w społeczności GCE!!!