Konkurs "Ekonomia w moim mieście"


W dniu 20 listopada 2019 r. w auli GCE odbyła się 2. edycja konkursu "Ekonomia w moim mieście" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Brały w nim udział drugie klasy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1. Rywalizacja nie była łatwa: 70 pytań w formie testu, w tym 40 pytań wykorzystujących fotografie Gliwic. Konkurs przygotowali nauczyciele przedsiębiorczości: Romuald Bełdowicz i Justyna Kurzak a a oceniali go wicedyrektor GCE Barbara Gzik, Romuald Bełdowicz i Justyna Kurzak.
Każdą klasę reprezentowało troje uczestników. I miejsce zdobyła klasa 2Az, II miejsce klasa 2Cz, III miejsce klasa 2Bz. Sponsorem nagród była gliwicka firma Wasko SA. Serdecznie gratulujemy laureatom "Ekonomii w moim mieście".