TARGI ZAWODÓW 2019

Górnośląskie Centrum Edukacyjne po raz kolejny miało okazję prezentować  się z jak najlepszej - zawodowej strony w środowisku lokalnym  27 listopada 2019 r., biorąc udział w V Gliwickich Targach Zawodów, które odbyły się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach.  Nowością w tegorocznych targach było zaprezentowanie nowoczesnych stanowisk do nauki mechatroniki i mechaniki dla zawodów technik mechatronik i technik mechanik. Można było zobaczyć moduły dydaktyczne MecLab, które są zestawem trzech niezależnych modułów dydaktycznych dla określonych operacji procesu produkcyjnego stosowanych w przemysłowych liniach produkcyjnych. Moduły te przeznaczone są do zaawansowanych szkoleń z zakresu mechatroniki dla szkół średnich. Umożliwiają one przeprowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanych systemów sterowania automatyki.

Laboratorium chemiczne promowało podczas targów dwa zawody: technik analityk i technik ochrony środowiska. Uczniowie klasy 3c przedstawili na targach ćwiczenia z analizy klasycznej zarówno jakościowej jak i ilościowej - strącali kolorowe osady i miareczkowali kwas zasadą. Wyjaśniali dlaczego woda z studni jest czysta, czyli  właściwości sorpcyjne gleby na podstawie zbudowanego w kolumnie profilu glebowego.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się propozycje przygotowane przez naszych artystów od włosów: porady dotyczące zdrowia, urody, kosmetyki, a przede wszystkim możliwość zmiany wizerunku dzięki wyczarowanym na miejscu fryzurom sprawiły radość wielu gościom Targów.

Przedstawiane na stoiskach modele i eksperymenty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych.