RZEMIEŚLNICZE ŚLUBOWANIE

Tradycją polskiego rzemiosła jest uroczyste złożenie aktu ślubowania. Taką przysięgę sumiennego terminowania w rzemiośle złożyło w środę 20 listopada 2019 roku 173 uczniów Branżowych Szkół Zawodowych z Gliwic, Pyskowic i Knurowa. Wśród nich byli uczniowie naszej szkoły. Uroczystość miała miejsce w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Do zaproszonych gości należał pan Janusz Moszyński, pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Gliwice, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy i nauczyciele gliwickich szkół. Uroczystej przysiędze na Sztandar towarzyszyły przemówienia pana Wiesława Jabłońskiego, Dyrektora Cechu oraz pana Andrzeja Zarzyckiego, Starszego Cechu, którzy oficjalnie przyjęli młodych adeptów rzemiosła do swojego grona. Występ artystyczny został przygotowany przez uczniów klas I Azp, I Bzg i ICg pod opieką pani Marty Słupskiej.