AKCJA „GÓRA GROSZA”

XX edycja ogólnopolskiej akcji

Zbiórka funduszy na rzecz dzieci

Zachęcamy, jak co rok, do udziału w akcji. W zeszłym roku w akcji wzięło udział 16 klas GCE. Zebraliśmy razem 468,62 zł. Wszystkich monet było 18 897 sztuk ważyły 35,5 kg

Termin: od 9 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. Celem na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie młodym ludziom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Dla klas, które zbiorą najwięcej pieniędzy (w przeliczeniu na jednego ucznia klasy) przewidujemy nagrody (informacje u wychowawców) koordynatorzy akcji: A. Gut i A. Kaszowicz