Tradycyjne kolędowanie w Cechu Rzemiosł...

"A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie..." Słowa kolędy w aranżacji Preisnera były myślą przewodnią występu uczniów naszej szkoły podczas Spotkania Opłatkowego w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, które odbyło się 12 grudnia br. W uroczystości uczestniczyła Pani Dyrektor Bogumiła Kluszczyńska, przedstawiciele gliwickiego Rzemiosła i lokalnego Samorządu. Miłość, życzliwość, bezinteresowność i umiejętność znalezienia chwili dla bliskich w szybko pędzącej codzienności przeplatały się w scenariuszu napisanym przez panią Katarzynę Koprowicz z odkrywaniem prawdziwej tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy Cechowi Rzemiosł za zaproszenie, uczniom klas 1a, 1c, 3b, 4a za przepiękne wykonanie i wprowadzenie wszystkich w magiczną atmosferę nadchodzących świąt oraz pani Katarzynie Ruman za przygotowanie młodzieży do występu oraz opiekę nad nimi w Cechu. Niech magiczny nastrój tamtych chwil towarzyszy nam w przedświątecznych przygotowaniach...