Wojewódzki Turniej Artystyczny


W dniach 27 listopada i 18 grudnia 2019 r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbyła się XII edycja Wojewódzkiego Turnieju Artystycznego. Podczas tegorocznej edycji konkursu w szkole gościły 233 osoby: 13 jurorów, 31 opiekunów, 184 uczestników z 28 szkół województwa śląskiego oraz goście specjalni. Złożono 37 utworów literackich, 82 prace plastyczne i fotograficzne, zaprezentowano 58 wystąpień artystycznych (wokalnych, tanecznych, recytatorskich, teatralnych).
Wojewódzki konkurs objął honorowym patronatem Dyrektor Delegatury Gliwice Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach - Pan Jacek Tarkota. Patronatem nasze przedsięwzięcie objęli także: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.
Konkurs odbywał się w 2 etapach i trwał 2 dni. Rywalizacja rozgrywała się w 2 kategoriach: autorskiej i aktorskiej. W ramach tychże kategorii uczniowie rywalizowali w 8 konkurencjach: poetyckiej, małych form literackich, fotograficznej, plastycznej, żywego słowa, małych form teatralnych, tańca, piosenki.
Oceną zgłoszonych uczestników zajmowała się 13-osobowa Komisja Sędziowska, w skład której weszli specjaliści z poszczególnych dziedzin artystycznych, pedagodzy i profesjonalni artyści. Przewodniczącą Komisji była pani Monika Marchewka-Czech.
W XII edycji Wojewódzkiego Turnieju Artystycznego nagrodzono 68 laureatów. Na podium (I-III miejsce) stanęło 27 osób. Dodatkowo wyróżniono 41 osób. Laureaci otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Za przebieg i organizację imprezy odpowiadali organizatorzy z ramienia GCE pani Aleksandra Kaszowicz i pani Marta Słupska.