Pali się! Pożar w mieszkaniu nie tylko…

Co i dlaczego może się zapalić? Kiedy mówimy o pożarze? Jakie skutki niesie ze sobą pożar? Czy możemy walczyć z pożarem? Jak się zachować w sytuacji zagrażającej życiu?Na te i inne pytania uczniowie klasy 3b znaleźli odpowiedź podczas wykładu i warsztatów odbywających się na Politechnice Sląskiej w dniu 7 stycznia 2020 r. Podczas pokazu zobaczyliśmy, jak palą się gazy. Próbowaliśmy zmierzyć ich stężenie. Osobiście sprawdzaliśmy, czy atmosfera jest palna i wybuchowa. Uczyliśmy się obsługi pirometru oraz kamery termowizyjnej, dokonywaliśmy analizy uzyskanych wyników. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, jakie są najczęstsze przyczyny pożarów obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przeszliśmy instruktaż dotyczący działań w przypadku pożaru we własnym domu. Zapoznaliśmy się z kampanią społeczną „Zamknij na noc drzwi sypialni”, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa w przypadku pożaru mieszkania (domu).  Ponadto zaznajomiliśmy się ze sposobem prowadzenia zajęć na wyższej uczelni, organizacją roku akademickiego, strukturą uczelni oraz ofertą dydaktyczną Wydziału Górnictwa. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Katedry Eksploatacji Złóż (Zespołu Eksploatacji, Aerologii i Geofizyki Górniczej).