Zebrania z rodzicami

5 lutego 2020 r., o godzinie 17.00 rozpoczną się zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr - dla uczniów klas 1. - 3.
W tym samym dniu od 17.00 do 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych.
Zapraszamy.