„Śląskie. Zawodowcy”

Uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przystąpili do projektu „Śląskie. Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Śląskie. Zawodowcy” to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Katowicką Strefą Ekonomiczną S.A., Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.


Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla ucznia projektu:
- doradztwo edukacyjno-zawodowe,
- staż uczniowski,
- kursy i szkolenia specjalistyczne,
- kursy i szkolenia podnoszące kompetencje miękkie,
- kursy podnoszące kompetencje językowe.


Projekt skierowany jest do uczniów klas II-III Technikum.
Proces rekrutacyjny trwa do 6 lutego.

Pobierz: Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Wykaz załączników do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny do projektu.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Projektu.
3. Załącznik nr 3 - Wykaz szkół i branż.
4. Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania.


Koordynatorami projektu są:
1. Barbara Gzik- „Specjalista ds. jakości staży”
2. Tatiana Müller-Olszak- „ Specjalista ds. jakości kursów i szkoleń”