Szkolenie energetyczne
 
Jak co roku nasi uczniowie brali udział w szkoleniu energetycznym E1 organizowanym przy współpracy z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W kursie, który odbył się 31 stycznia i 1 lutego 2020 r. wzięło udział 16 uczniów klas trzecich i czwartych. Szkolenie zakończyło się egzaminem, wszyscy uzyskali uprawnienia. Gratulujemy.