Dzień maturzysty
 
13 lutego 2020 r. szkołę opanowali maturzyści - kolorowe oryginalne stroje, rekwizyty i wspaniałe nastroje... to tradycyjna już zabawa w przeddzień studniówki. Na czwartoklasistów w auli czekali od rana przedstawiciele samorządu uczniowskiego GCE z przygotowanymi atrakcjami: były kalambury, wyścigi z butami, konkurs na najbardziej pomysłowe przebranie, test wiedzy absurdalnej i logicznego myślenia. Najwięcej emocji wzbudziły jednak chwile twórcze: każda z klas otrzymała zadanie napisania wiersza o swojej wychowawczyni, a opiekunki czwartoklasistów musiały zrewanżować się własnym lirykiem o klasie. Lekturze efektów pracy towarzyszyły gorące uściski i łzy wzruszenia.
Podsumowaniem dnia było uroczyste odtańczenie poloneza na szkolnych korytarzach wśród zachwytów i owacji młodszych koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły. To był wyjątkowy dzień.