Walentynki dla Frania!

W tym roku Walentynki w szkole związane były z osobą małego Frania Surdela- kilkumiesięcznego chłopca chorego na rdzeniowy zanik mięśni. Jedyną szansą na leczenie dziecka jest kosztowna (10 milionów) terapia genowa w Stanach. W szkole dziennej (12 lutego) oraz w Liceum dla Dorosłych (16 lutego) odbyły się charytatywne kiermasze ciasta, loteria fantowa, a także licytacja (w szkole zaocznej). Całkowity dochód z wymienionych przedsięwzięć zostanie przekazany na leczenie dziecka.
Dziękujemy Uczniom, Rodzicom, Słuchaczom, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły za okazane serce i wszelką pomoc przy organizacji Walentynek dla Frania.