Górnośląskie Centrum Edukacyjne uczestniczy w projekcie '"Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela". Obecnie w dwutygodniowym szkoleniu uczestniczą pani Anna Sieńko oraz Barbara Kostka, nauczyciele języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego. W projekcie bierze udział 12 nauczycieli z różnych szkół województwaśląskiego. Szkolenie odbywa się w Sligo w Irlandii. Nauczyciele dzięki niemu doskonalą swój warsztat pracy, poznają zasady działania systemu edukacyjnego w Irlandii oraz odwiedzająplacówki o podobnym profilu kształcenia.