Misie już w rękach nowych przyjaciół!

„Miś nie tylko na Walentynki” to hasło przyświecające akcji organizowanej przez Samorząd Szkolny na rzecz dzieci z oddziału onkologii i hematologii Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu. 12 marca 2018 r. grupa uczniów z klas: 1b, 2a, 3c, 3f wraz z opiekunkami samorządu Katarzyną Koprowicz oraz Katarzyną Ruman udała się do szpitala, żeby podarować chorym maluchom pluszowych przyjaciół oraz dostarczyć chwili radości koncertem piosenek z najpopularniejszych bajek oraz wspólną zabawą. Radość dzieci bezcenna! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do niej przyczynili ofiarując misie: uczniom klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3c, 3f, 4a, 1Az, 1 Bz, 1Cz, 2 Bz, 3Az, 3Bz, 3Cz, 3Dz. Słuchaczom oddziałów LOD 2A, LOD 3B, I LOZ, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Kolejny raz udowodniliśmy, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Dziękujemy! Opiekunki Samorządu: Katarzyna Koprowicz, Katarzyna Ruman