Czar wesela i Londynu w GCE w Gliwicach!


11 kwietnia 2018 roku w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach został zorganizowany I Wojewódzki Konkurs Fryzjerski, jako kontynuacja tradycji odbywającego się przez dziesięć lat Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego.
Wojewódzki Konkurs Fryzjerski został objęty honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty – Pani Urszuli Bauer oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach.
Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: kategorii damskiej: „Nowoczesna Panna Młoda”, kategorii męskiej: „Barberownia – London Look”.
W konkursie wzięło udział 37 uczestników z dwunastu szkół województwa śląskiego, którzy oceniani byli przez profesjonalne jury w składzie: przewodniczący: Pan Paweł Żychiewicz- właściciel Hurtowni Fryzjersko- Kosmetycznej „Eurex” w Gliwicach, Pani Krystyna Kostka - mistrz w zawodzie fryzjer, właściciel salonu fryzjerskiego, Pani Beata Waluszkiewicz - egzaminator w zawodzie fryzjer, właściciel sieci salonów, Pan Zenon Bąkowski - Przewodniczący sekcji branżowej fryzjerskiej przy Cechu Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, Pan Lucian Wosiek - właściciel salonu Lucjan Barber Shop.
Jury bardzo wysoko oceniło poziom konkursu, mając nie lada problem z wyłonieniem laureatów. Efekt pracy komisji konkursowej przedstawia się następująco:

- w kategorii damskiej „Nowoczesna Panna Młoda”:

I Miejsce - Aneta Kloska - Zespoł Szkół Nr 5 w Tychach,
II miejsce - Paulina Prużanin - Branżowa Szkoła I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku,
III miejsce -Dajana Krykała - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu,
wyróżnienie - Wiktoria Postek - Centrum Kształcenia Praktycznego i doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej,

w kategorii męskiej: „Barberownia- London Look”:

I miejsce - Sandra Górny -Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich,
II miejsce - Wiktoria Mikołajun - Powiatowy Zespół Szkół w Pszczynie,
III miejsce -Kajetan Porębski - Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej
wyróżnienie - Agnieszka Wróbel - Branżowa Szkoła I Stopnia nr4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej.

Konkurs uświetnił pokaz barberski w wykonaniu Pana Lucjana Wośka - właściciela salonu Lucjan Barber Shop. Sponsorami konkursu byli: Hurtownia Eurex” w Gliwicach, salon Lucjan Barber Shop oraz Cukiernia „Wisienka”.
Bardzo serdecznie dziękujemy zaproszonym Gościom, Komisji Konkursowej, Opiekunom uczniów, Uczestnikom zapraszamy za rok!
Organizatorzy:
Ewa Oleszowska- Pakosz, Agnieszka Drozd, Anna Podsiadło, Katarzyna Koprowicz