„Wykształcenie to nie tylko przywilej, ale i zobowiązanie na całe życie”. 


Słowa podziękowań, wyrazów wdzięczności i dumy oraz łzy wzruszenia. To niezapomniane chwile podsumowań kilku lat nauki naszych – tak możemy już ich nazywać – Absolwentów. 27 kwietnia 2018 r. w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie nastąpił długo wyczekiwany przez Uczniów i Słuchaczy moment uroczystego zakończenia edukacji w Technikum nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Prestiżu naszej uroczystości wręczenia Absolwentom GCE świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i podziękowań dodała obecność niezwykle wyjątkowych Gości, których Dyrektor szkoły Bogumiła Kluszczyńska miała zaszczyt powitać: Dziekana Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż.  Krzysztofa Walczaka, Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Marka Gzika, Prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Grzegorza Nowaka, Prodziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Waldemara Kwaśnego, Prezesa firmy Hirschvogel Component Poland Rafała Wolanego, a także, reprezentującego Fundację Franka Hirschvogla, Waltera Pischela i przedstawicieli Firmy Opel Manufacturing Poland: Bożenę Baldysz, Annę Maksymowicz oraz Grzegorza Kucharka.
Warto podkreślić, że wielu spośród Uczniów nagrodzonych za wybitne osiągnięcia w nauce świadectwem z wyróżnieniem uzyskało średnią ocen 5,0 i powyżej, a nasi Absolwenci otrzymali dyplomy za aktywność w różnorodnych dziedzinach: Mateusz Kruczek z klasy 4b za pracę w dziedzinie mechatroniki, Wojciech Mościński za zaangażowanie na rzecz laboratorium chemicznego (4c), Arkadiusz Kasperczyk (4b) i Marek Przygrodzki (4b) za twórczość literacką.
Najlepsi Absolwenci spośród Uczniów kształcących się w zawodach branż mechanicznych, mechatronicznych i elektrycznych otrzymali ufundowane przez Fundację Franka Hirschvogla nagrody. Wręczył je prezes Zarządu Firmy Hirschvogel Rafał Wolany  razem z naszym wyjątkowym gościem Walterem Pischelem  Uczniom klasy 4a: Denisowi Maince i Patrykowi Maince oraz Uczniowi klasy 4b Łukaszowi Hoszkiewiczowi.
Zwieńczeniem uroczystości było złożenie listów pochwalnych przez Dyrektora szkoły Bogumiłę Kluszczyńską na ręce Rodziców wyróżniających się Uczniów.
Jesteśmy niezwykle dumni z tak wspaniałych Absolwentów, szczególnie że gratulacjom i pochwałom składanym przez naszych Gości – dziekanów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz współpracujących i zaprzyjaźnionych z GCE firmami prezesów nie było końca.
Życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych oraz sukcesów i dalszego rozwoju.