Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz spotkał się Uczniami GCE

22 maja 2018 r. w auli szkoły.