Wycieczka przedmiotowa na Politechnikę Śląską

W piątek 25 maja klasa mechatroniczna 2c z wychowawcą  p. mgr Barbarą Kostką uczestniczyła w warsztatach praktycznych w Laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej umiejscowionych w Centrum Nowych Technologii w kampusie akademickim. Podczas pokazów i zajęć w pracowniach Katedr wydziału IB: Biomechatroniki, Biomateriałów, Informatyki Medycznej oraz Biosensorów i Bioelektroniki Uczniowie poznali multidyscyplinarne, grupowe projekty, w których technika i technologia wspiera diagnostykę,  terapię i rehabilitację medyczną.
W sąsiednim Technoparku Uczniowie poznali współpracę uczelni z firmami przemysłowymi podczas 8 edycji Dni Nauki i Przemysłu http://dnip.pl/.