Wykłady popularnonaukowe na Politechnice Śląskiej

8 czerwca klasa 2c kształcąca się w zawodzie technik mechatronik wraz z wychowawcą Barbarą Kostką, wzięła udział w wykładach popularnonaukowych zorganizowanych przez wydział Inżynierii Biomedycznej oraz Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Uczniowie nie tylko wysłuchali serii wykładów, ale wzięli również udział w pokazach i ćwiczeniach na stanowiskach praktycznych, prezentowanych przez koła naukowe multidyscyplinarnych katedr wydziału Inżynierii Biomedycznej.