Kolejny sukces

8 czerwca 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie odbył się Konkurs Prezentacji Multimedialnych "Chemia dla Bystrzaków". Uczestniczyły w nim szkoły z terenu Śląska oraz Czech. Ze zgłoszonych 27 prac do finału zakwalifikowało się 6, w tym praca o gazach Uczniów klasy 1c Katarzyny Sofińskiej i Patryka Mainki. W wyniku głosowania zaproszonych gości: nauczycieli akademickich, członków SIiTPChem oraz uczniów zajęliśmy drugie miejsce -  różnicą tylko 1 punktu! Otrzymane nagrody  - kamery GoPro wręczył przedstawiciel sponsora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (oddział Cieszyn).

Doceniając wysoki poziom prezentacji Uczniów GCE, Sekretarz Generalnego SIiTPChem Jerzy Kropiwnicki w obecności wszystkich uczestników podsumowania konkursu, zaprosił naszych młodych naukowców do udziału w ogólnopolskiej konferencji w Ustroniu.

Opiekunem merytorycznym Uczniów była Pani Jolanta Łagan. Gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć, przedstawiając zdjęcia z przebiegu tego spotkania.