Miejska inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego przy ulicy Okrzei 20.

W jego imieniu uroczystość rozpoczął Pan Mariusz Kucharz – Naczelnik Wydziału Oświaty w Gliwicach.

W obecności Prezydenta Gliwic Pana Zygmunta Frankiewicza mogliśmy powitać: Zastępcę Prezydenta Pana Krystiana Tomalę, przedstawicieli Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, samorządu miasta Gliwice, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Kurii Diecezji Gliwickiej, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, przedstawicieli miejskich jednostek kultury, związków zawodowych, dyrektorów szkół publicznych, niepublicznych oraz placówek oświatowych, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli biznesu, mecenasów gliwickiej oświaty, przedstawicieli lokalnych środowisk oraz uczniów gliwickich szkół.

Udział tylu ważnych dla gliwickiej oświaty osób świadczy o docenieniu roli szkół w życiu lokalnej społeczności. Dzięki nauczycielom i wychowawcom – co wielokrotnie podkreślano - uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, uczą się także współpracy i przestrzegania określonych norm życia.

Zakończenie uroczystości stanowił krótki spektakl przygotowany przez uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, będący adaptacją jednej z lektur szkolnych.