Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dyrektora oraz Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela GCE

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania a w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli otrzymała z rąk wicekuratora oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej pani Bogumiła Kluszczyńska dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie podczas uroczystości 17 października 2018 r.

W gronie osób, którym przyznano w tym roku Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty znalazła się nasza koleżanka Tatiana Müller-Olszak, nauczyciel przedmiotów mechatronicznych, wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

To niezwykłe uznanie dla pracy i powód do dumy dla całej społeczności Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.
Gratulujemy! I życzymy dalszych sukcesów!

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/ambasadorzy-gliwickiej-edukacji