Zareklamuj język polski!


Język polski – trudna mowa? Udowodnij, że jest inaczej. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości zachęcamy Uczniów i Słuchaczy GCE do stworzenia reklamy języka polskiego.
To może być:
- spot reklamowy (film o długości do 3 minut zapisany na płycie DVD) przygotowany przez 1,2 lub 3 autorów,
- rysunek, praca malarska, kolaż, plakat (format A4-A3) – przygotowany przez jedną osobę;
- fotografia (format minimum 10x15).
Pomysły samodzielne, oryginalne, twórcze docenione będą nie tylko wyeksponowaniem prac podczas finałowej wystawy, ale i nagrodą ze strony nauczycieli polonistów
Termin ostateczny: 30 listopada 2018 r.
Informacje uzyskacie u nauczycieli języka polskiego. Czekamy!