Jakże pięknie jest mieć 16 lat i uczniem być GCE!
 
W jesiennej aurze, w amfiteatrze malowniczo położonym pośród buków, uczniowie klasy 1c uczestniczyli w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Dariusza Jezierskiego. Pod kierunkiem doświadczonego w pracy z młodzieżą reżysera wykonywali przeróżne zadania, których celem było uzyskanie swobody ciała, uwrażliwienie na język niewerbalny, panowanie nad głosem oraz budowanie zaufania do kolegów i koleżanek.
Wspólna zabawa, pieczenie kiełbasek i odtańczenie "belgijki" to sposób na integrację zespołu klasowego.