AKCJA „GÓRA GROSZA” XIX edycja ogólnopolskiej akcji

 

 

Akcja trwać będzie od 26 listopada do 14 grudnia br. Zbieramy wyłącznie monety, na rzecz dzieci z domów dziecka. Celem na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie młodym ludziom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Dla klas, które zbiorą najwięcej pieniędzy (w przeliczeniu na jednego ucznia klasy) przewidujemy nagrody:
1 miejsce wycieczka klasowa (bez wpłat uczniów) do gliwickiej Palmiarni lub Radiostacji i honorowy tytuł ZŁOTEJ KLASY
2 miejsce zwolnienie całej klasy z odpytywania, 2 dni w dowolnym tygodniu II semestru
3 miejsce zwolnienie całej klasy z odpytywania, 1 dzień w II semestrze
4 i 5 miejsce zwolnienie całej klasy z odpytywania z jednego przedmiotu w 1 dniu II semestru
koordynatorzy akcji: A. Gut i A. Kaszowicz