Międzynarodowy egzamin w GCE
 
Po raz pierwszy nasza szkoła przy współpracy z Opel Manufacturing sp.z o.o. oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK zorganizowała i przeprowadziła egzamin potwierdzający kompetencje zawodowe na poziomi europejskiej ramy kwalifikacyjnej 4 w
zawodzie mechatronik. Nasza 3 trzecia klasa "oplowska" zmagała się 3 dni z zadaniami z dziedziny mechaniki, pneumatyki, elektryki, mechatroniki. Egzamin ma charakter międzynarodowy, organizowany jest w wielu krajach na świecie. Podstawą do przygotowania egzaminu są
oczekiwania dużych międzynarodowych koncernów branży mechatronicznej.