Przy kawie o książce


W listopadzie  odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów GCE  pt. „Przy kawie o książce”, na którym bibliotekarze opowiadali o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Rodzice aktywnie włączali się do dyskusji i dzielili swoimi poglądami. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Na zakończenie rodzicom uczestniczącym w spotkaniu oraz tym, którzy dotarli dopiero na zebrania z wychowawcami- wręczono ulotki streszczające tematykę spotkania. Zajęcia zorganizowały i przeprowadziły Joanna Trachim i Aleksandra Kaszowicz.  Zapraszamy rodziców na kolejne  spotkania przy kawie  i rozmowy o książkach do biblioteki.