Już za chwileczkę, już za momencik. A gdzie? W GCE

„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach”. Projekt rozpoczęty 1 marca 2017 r. ma na celu zwiększenie kompetencji uczniów Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, kształcących się w wybranych zawodach, poprzez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. W wyniku podjętej współpracy z lokalnymi pracodawcami, uwzględniono utworzenie stanowisk dydaktycznych na zasadzie odtworzenia warunków pracy w przedsiębiorstwie oraz zgodnie z katalogiem wypracowanym przez KOWEZiU. W ramach przedsięwzięcia są tworzone kompletnie wyposażone specjalistyczne pracownie uwzględniające nowoczesne stanowiska dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu oraz niezbędną infrastrukturę.