Piszą o  nas. Dobrze, że piszą

Nowoczesna szkoła stawiająca na aktywność i kreatywność: http://krystiantomala.pl/nowoczesna-szkola-stawiajaca-na-aktywnosc-i-kreatywnosc/?fbclid=IwAR26t5bJDpVHIn6adQDmf1CfY-1rOVPQy27el0sRLtxIG2vsjahxT9STJR4

"Nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni i wsparcie dla uczniów, to priorytety w zakresie polityki oświatowej miasta. Przez ostatnie lata wiele się w naszych szkołach zmieniło, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i wyposażenia. Kreda i tablica, drewniane ławki i krzesła, które przez dekady stanowiły ikonę polskiej szkoły, to już historia. Nowoczesne pracownie wyposażone w multimedia stały się stałym elementem we wszystkich typach szkół.
Inwestycje w tę dziedzinę życia, a zwłaszcza rozwój infrastruktury edukacji są także jednym z unijnych priorytetów. Czego doskonały przykład stanowi zakończony właśnie projekt – >Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach<. Projekt zrealizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach. Całkowity koszt inwestycji to niemal 6 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło ponad 4 mln zł.
Dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami stworzono stanowiska dydaktyczne, które doskonale odzwierciedlają warunki pracy w konkretnym przedsiębiorstwie. 13 nowoczesnych, kompletnie wyposażonych pracowni do praktycznej nauki zawodu powstało w dotychczas nieużytkowanym budynku dawnej hali magazynowej.
Te pracownie dają zupełnie nową jakość w ofercie edukacyjnej naszego miasta. I warto podkreślić, że ich powstanie nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, a w szczególności Pani dyrektor Bogumiły Kluszczyńskiej".

Tekst: Krystian Tomala, zdjęcia: Zdzisław Daniec