Górnośląskie Centrum Edukacyjne zyskało nowego partnera

W dniu 13 marca 2019 nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Śląskim.
Podpisanie umowy odbyło się w Cieszynie podczas dnia otwartego na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Dokumenty sygnowali dyrektor GCE pani Bogumiła Kluszczyńska oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Realizatorem współpracy ze strony uczelni będzie Wydział Artystyczny.
Współpraca umożliwi uczniom udział w wybranych seminariach i warsztatach odbywających się na terenie uczelni oraz realizację wspólnych projektów, a także organizację promocji wydarzeń
artystycznych, kulturalnych oraz edukacyjnych. W ramach powyższego porozumienia Uniwersytet objął patronatem Wojewódzki Turniej Artystyczny organizowany corocznie w GCE.