Program profilaktyczny ,,Noe”

W dniu 13 marca 2019 roku w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym odbyły się zajęcia profilaktyczne. Program profilaktyczny ,,Noe” został zrealizowany przez dyrektora p. Krzysztofa Czekaja ze Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia ,,Szansa” w Pławniowicach. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy szkoły branżowej i technikum.