Komunikat Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Szanowni Państwo,

Zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.
Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

Więcej na:
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow

Z poważaniem
Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji