Otwarcie Hali Nowych Technologii


6 kwietnia 2019 r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Okrzei 20 w Gliwicach z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumana oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach Mariusza Kucharza w obecności wyjątkowych gości oraz przedstawicieli mediów odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Hali Nowych Technologii.
To prestiżowe wydarzenie podsumowujące 70-letnią historię szkoły jest efektem zakończenia zrealizowanego dzięki Miastu Gliwice projektu dofinansowanego przez Unię Europejską „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego  w Gliwicach”.
Celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych uczennic i uczniów kształcących się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Całkowity koszt inwestycji to niemal 6 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło ponad 4 mln zł.
Dyrektor GCE Bogumiła Kluszczyńska miała niezwykłą przyjemność wraz z Wiceprezydentem Gliwic Adamem Neumanem oraz Naczelnikiem Mariuszem Kucharzem dokonać uroczystego otwarcia jedynej w naszym regionie tak nowoczesnej hali szkolnej.
Symbolicznego gestu przecięcia wstęgi dokonał Wiceprezydent Adam Neuman, podkreślając rolę tej inwestycji w polityce oświatowej miasta. Nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni i wsparcie dla uczniów to rozwój infrastruktury gliwickiej edukacji na europejskim poziomie.
To prestiżowe przedsięwzięcie jest efektem współpracy Miasta Gliwice oraz Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach. Dzięki tej współpracy w dawnej hali magazynowej - teraz całkowicie odmienionej - powstało aż 13 pracowni: pracownia projektowania 3D, pracownia automatyki przemysłowej, pracownia obróbki cieplnej metali, pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych, pracownia metrologii warsztatowej, pracownia zgrzewania metali, pracownia spawania tworzyw sztucznych, pracownia nowych technologii spawalniczych, pracownia odnawialnych źródeł energii, pracownia badań nieniszczących i wytrzymałościowych, pracownia sterowania i napędów elektrycznych, pracownia montażu układów mechatronicznych i automatyki oraz pracownia elektryczno-elektroniczna (elektrotechniczna).
Podczas tego wyjątkowego spotkania padło wiele słów podziękowań, gratulacji i zapewnień o owocnej współpracy przedstawicieli włodarzy Gliwic, gliwickiego przemysłu, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz pracodawców i oczywiście przedstawicieli gliwickich placówek oświatowych.
Podsumowaniem tego historycznego wydarzenia było zwiedzanie wszystkich pracowni oraz udział w zorganizowanym tego dnia, wspólnie z radą dzielnicy, festynie „Zatorze Wszystko Może”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za zaszczycenie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego swą obecności w tej historycznej dla szkoły chwili.