"Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli."
Te słowa Witolda Gombrowicza brzmią w Ferdydurke ironicznie, ale w czasie prowadzonej w całe Polsce akcji protestacyjnej pracowników szkoły nabierają nowych znaczeń.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!
Za nami tydzień strajku, przed nami święta, a później egzaminy maturalne. Przeżywamy ten czas w niepokoju, ale jednocześnie jesteśmy przekonani o słuszności podjętych działań.
Walczymy nie tylko o wyższe pensje, ale przede wszystkim o godność zawodu nauczyciela i zmiany systemowe w polskiej oświacie.
Wspierają nas ludzie kultury i sztuki, środowiska akademickie oraz nasi absolwenci, którzy wiedzą, iż to, co w życiu osiągnęli, zawdzięczają w dużej mierze wykształceniu.
Olga Tokarczuk napisała: "Nauczyciele są dla społeczeństwa trampoliną do lepszego jutra. Chcemy być godni tej opinii".
Liczymy na Państwa zrozumienie.


Nie strajkujemy przeciwko Wam!