Oferta kursów komercyjnych:

 

Zgłoszenia na kurs:

Górnośląskie Centrum Edukacyjne - Centrum Kształcenia Praktycznego

44-100 Gliwice,

ul. Okrzei 20

tel.: (032) 231 44 15

Zgłoszenie na kurs – szkolenie może nastąpić poprzez:

  •  pobranie w sekretariacie CKP GCE przez indywidualnego uczestnika kursu (szkolenia) formularza „zgłoszenie udziału w szkoleniu”, a następnie wypełnieniu go i złożenie w sekretariacie CKP GCE,

  • pobranie (lub przekazanie) w sekretariacie CKP GCE przez instytucję kierującą pracowników na kurs (szkolenie) formularza „Zlecenie szkolenia", a następnie wypełnienie go i złożenie w sekretariacie CKP,

  • podpisanie przez instytucję zleceniającą szkolenie i GCE dwóch egzemplarzach umowy oraz złożenie ich w sekretariacie CKP GCE