Dzień Nauczyciela z uśmiechem

Uśmiechem i antystresowymi piłeczkami uczcili Dzień Nauczyciela w liceum dla dorosłych słuchacze, dziękując opiekunom za trud włożony w edukację ustawiczną, życzliwość i pomoc w różnych sytuacjach. Nie tylko szkolnych.
A my życzenia uśmiechu ślemy do wszystkich. 😀