Czas tak szybko mija...

 
Wydaje się, że dopiero w Centrum Kształcenia Ustawicznego pojawiły się nowe roczniki Słuchaczy Liceum dla Dorosłych, a tu żegnać się już pora. Absolwenci klas III LOZ, III LODA oraz III LODB 27 kwietnia 2018 r. pożegnali się ze szkołą, otrzymując świadectwa potwierdzające uzyskanie średniego wykształcenia, dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe. 
Wśród kwiatów i łez wzruszenia często padały słowa świadczące o wdzięczności, sympatii i deklaracji pamięci o koleżankach i kolegach oraz o nauczycielach. Bo przecież czas spędzony w szkole to nie tylko nauka, ale i rodzące się przyjaźnie, które trwać będą lata.