XVI Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Muzeum w Gliwicach i my

22 września 2018 r. Słuchacze liceum dla dorosłych w ramach lekcji języka polskiego uczestniczyli w wykładach przygotowanych z okazji kolejnej edycji Dni Dziedzictwa Kulturowego. Drugoklasiści, zwiedzając dawną miejską rezydencję Oskara Caro – dzisiejszą siedzibę muzeum - mogli poznać cząstkę historii Gliwic, biografie wpływowych mieszkańców miasta, a także zobaczyć, jak wyglądało dawne życie. Zgodnie z mottem tegorocznego przedsięwzięcia Dni Dziedzictwa „Mój dom jest moją twierdzą”. Różnorodność stylów oraz oryginalność dzieł sztuki okraszone słowem przewodnika Bożeny Kubit wzbogaciły wiedzę na temat regionu, sztuki i jej kontekstów – inaczej niż podczas tradycyjnej lekcji języka polskiego.