Eksperyment źródłem wiedzy

22 listopada 2018 r. słuchacze VIIIB Szkoły Podstawowej dla Dorosłych zawitali do laboratorium chemicznego, aby pod okiem nauczyciela p. Józefy Wójcik przeprowadzić samodzielnie doświadczenia: badanie odczynu kwasów i zasad, wykonać reakcje zobojętniania i strącania osadów oraz… zobaczyć  wybuch wulkanu i chemiczną lokomotywę. Młodzież przekonała się, że chemia jest bogata w barwy i ciekawa.